Παρέχουμε λύσεις για oλοκληρωμένη διαχείριση Ηλεκτρονικών Βιβλίων myData

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

Η εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς καθιστά υποχρεωτική την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με σκοπό την online απεικόνιση του ετήσιου λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος αλλά και των υποχρεώσεών τους για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, λοιπών τελών και φορολογιών.

Τι είναι MyData

MyData είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στην οποία οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες , υποχρεούνται να διαβιβάσουν
τα παραστατικά εσόδων / εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των Ηλεκτρονικών τους βιβλίων.

Συγκέντρωση Εγγραφών

Εμφάνιση των παραστατικών του συστήματός σας (με την τυποποίηση της ΑΑΔΕ) για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Έλεγχος Ορθότητας

Αυτοματοποιημένες εργασίες ελέγχου για την έγκαιρη επισήμανση ασυνεπειών ή αποτυχιών διαβίβασης.

Μαζική Διαβίβαση

Διαβίβαση Συνόψεων και Χαρακτηρισμών παραστατικών, καθώς και Λογιστικών Εγγραφών Τακτοποίησης στην πλατφόρμα myDATA.

Λήψη Συνόψεων

Άντληση Συνόψεων παραστατικών τρίτων εκδοτών από την ΑΑΔΕ και αντιστοίχισή τους με τις εγγραφές του συστήματος με σκοπό το Χαρακτηρισμό τους ή και τον εντοπισμό συναλλαγών που δεν διαβιβάστηκαν εμπρόθεσμα από τον υπόχρεο εκδότη.

Skip to content