Διαχείριση Εργαζομένων

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Αγαπητοί Συνεργάτες

Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας επιφέρει μεγάλες αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, γεννώντας νέες και ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση των εργαζομένων τους.

Στη βάση αυτή λοιπόν, και με σκοπό πάντοτε την περαιτέρω ενίσχυση του portfolio των λύσεων μας, προχωρούμε στη διάθεση μίας Νέας Cloud Εφαρμογής HRM που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες διαχείρισης των εργαζομένων της μικρής και μικρομεσαίας επιχείρησης.

Soft1 HRM Express

all-in-one solution

για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η νέα εφαρμογή Soft1 HRM Express ενσωματώνει όλα όσα χρειάζονται οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να απλοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των εργαζομένων τους, καλύπτοντας ταυτόχρονα όλες τις απαιτήσεις του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αναφορικά με την ψηφιακή οργάνωση του χρόνου εργασίας και την καθημερινή καταγραφή και αποστολή των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησης (των εργαζομένων τους).

Εξειδικευμένη λειτουργικότητα HR
• Διαχείριση εργαζομένων/στελεχών
• Οργανόγραμμα επιχείρησης
• Ψηφιακή οργάνωση χρόνου εργασίας
• Διαχείριση αδειών
• Ημερολόγιο εργασίας

Soft1 Ergani QR Scanner

Το Soft1 HRM Express περιλαμβάνει ένα πρωτοποριακό mobile application, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα:

  • σάρωσης της κάρτας εργασίας του εργαζόμενου
  • καταγραφής των δεδομένων προσέλευσης και αποχώρησής του από το χώρο της εργασίας του
  • αυτόματης διαβίβασης όλων των δεδομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Εργαλεία ελέγχου myErgani Tools

  • Έλεγχος προσέλευσης/αποχώρησης εργαζομένων
  • Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων διαβίβασης
  • Μαζική υποβολή δεδομένων, σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο
  • Διαβίβαση δεδομένων εργαζομένων από την επιχείρηση

Epsilon Smart Ergani

Η Έξυπνη Cloud λύση της αγοράς

για την ψηφιακή κάρτα εργασίας

Συνδέστε online Εργαζόμενο – Εργοδότη – Λογιστή

ΔΩΡΕΑΝ Ψηφιακό Ωράριο για όλα τα Λογιστικά Γραφεία

ΔΩΡΕΑΝ Ψηφιακή Κάρτα για όλες τις Επιχειρήσεις

Το Epsilon Smart Ergani παρέχει στην μικρή επιχείρηση με εξωτερικό ή εσωτερικό λογιστήριο:

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Skip to content